Κυ. Αυγ 14th, 2022

Σ. Αθανασίου: «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακύρωσε την απόφαση μας για τους κοινόχρηστους χώρους με έγγραφο για τον Δήμο Πεντέλης»!

Ο Σάββας Ν. Αθανασίου προέβη στην ακόλουθη διαμαρτυρία: «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με το έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 39098/10132 – 05-06-2020, που υπογράφει ο Συντονιστής κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης, ακυρώνει την απόφαση 71/2020 που ελήφθη μετά από πρωτοβουλία των δημοτικών συμβούλων της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας για την «λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή των καταστημάτων και των επιχειρήσεων από καταβολή τελών παραχωρούμενου χώρου από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020».

Το εντυπωσιακό και προκλητικό της απόφασης είναι ότι στην δεύτερη σελίδα της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που υπογράφει ο κ. Κοκκινάκης αναφέρεται στο σκεπτικό απόφασης του Δήμου Πεντέλης!

Αναλυτικότερα στην ακυρωτική απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Ειδικότερα και Επειδή»…»Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την υπό στοιχείο 2 απόφαση κατόπιν σύγκλησης αυτού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και του άρθρου 43 παρ. 1 της απο 30 03- 2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 75Α΄/30-03-2020), σε συνεδρίαση με θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης οικονομικών μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Πεντέλης λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο covid -19».

Απο το έγγραφο αυτό, είναι προφανές και πασιφανές ότι οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβάνονται με περισσή προχειρότητα και εμφανή σκοπιμότητα.

Η καταγγελία μου αυτή, γίνεται για να αναδείξει το μεγαλείο της γραφειοκρατίας και το πώς λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.

Επίσης, θέλω να καλέσω τους συμβούλους της μειοψηφίας του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων να επαναφέρουν την πρόταση τους για τον επαναπροσδιορισμό των τελών των κοινόχρησων χώρων και βεβαίως να ασκηθεί προσγυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες μας και οι επαγγελματικοί φορείς του Δήμου.

Για την στάση του δημάρχου Πολλάλη και των συμβούλων της παράταξης του, την αφήνω στην κρίση των συμπολιτών μας.

Σάββας Αθανασίου

13.06.2020″