Πότε ελέγχει τις αποφάσεις του Δ. Σ. η πρόεδρος κυρία Δ. Μπιστίνα;

Η 13/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων αποτελεί μνημείο προχειρότητας και ανευθυνότητας. Ενώ αναφέρεται στην θεματογραφία ότι η απόφαση αφορά στην τροποποίηση της απόφασης 324/2016 για την αντικατάσταση μέλους στην Πολιτική Προστασία, τελικά η ομόφωνη απόφαση προβλέπει την «έγκριση διέλευσης για την COSMOTE A.E. για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου τηλεπικοινωνιών». Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι «δεν ελέγχει κανείς,ούτε και η πρόεδρος κυρία Δέσποινα Μπιστίνα τις αποφάσεις που δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;». Άραγε πότε πηγαίνει η πρόεδρος στο Δημαρχείο και εργάζεται για τα συμφέροντα του Δήμου ή δεν πηγαίνει;
Για να δείτε την απόφαση ιδίοις όμμασι:
ΑΔΑ: 6ΣΦΖΩΗΛ-6ΞΑ – Τροποποίηση της υπ αριθ. 324/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μέλους στο Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2018 12:48:18Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ