Δε. Απρ 19th, 2021

Διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της πλατείας Χριστού

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της πλατείας Χριστού και των παρόδων της στην περιοχή Μπρίνια του παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου. Η συγκεκριμένη περιοχή, έκτασης 1.415τ.μ., αποτελεί αδιαμόρφωτο υπαίθριο χώρο, με χωμάτινες και τσιμεντοστρωμένες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, ειδικά τις τουριστικές περιόδους, καταλαμβάνεται από άναρχη στάθμευση. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση και διαμόρφωση της πλατείας και των παρόδων της, προκειμένου η περιοχή να αναβαθμισθεί αισθητικά και λειτουργικά και να αναδειχθεί σε ένα ζωντανό, βιώσιμο και ελκυστικό, για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες, περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα υποβληθούν στον Δήμο αρχιτεκτονικές προτάσεις που θα αξιολογηθούν από Επιτροπή αρχιτεκτόνων, και θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο για την εκπόνηση της οριστικής αρχιτεκτονικής Μελέτης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019 και στη συνέχεια ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει εντός του 2020.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πούντας, για την οποία εκκρεμεί η έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί να εγκρίνει τη διενέργεια αντίστοιχου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.