Τρ. Νοέ 28th, 2023

Μ. Μέλλου: ένας χρόνος απολογισμός της ΔΗΚΕΔΗΤ

Ακολουθεί ενημέρωση από την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τροιζηνίας (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) κ. Μαρία Αν. Μέλλου, (όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων) την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αφορά τα πεπραγμένα του τελευταίου χρόνου, καθώς και τη γενικότερη κατάσταση της Κοινωφελούς, που αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Υπό τη σκέπη της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. λειτουργούν οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» και «Παιδικός Σταθμός».

Με δεδομένο ότι διανύουμε την εποχή της «πανδημίας της παραπληροφόρησης», είναι γόνιμο να γνωρίσουν όλοι την αλήθεια σχετικά με τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ..

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας η εταιρεία που είχε σύμβαση λογιστικής υποστήριξης με τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. μας ενημέρωσε ότι στις 04/10/2019 η οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης είχε ως εξής:

Χρηματικά διαθέσιμα ταμείου: 2323,27€
Οφειλές προηγουμένων ετών ανεξόφλητων παραστατικών άνω της πενταετίας: 61.170,71€
Οφειλές από ανεξόφλητα παραστατικά στο 2019: 15.473,17€ (υπήρχαν και οφειλές που δεν είχαν απεικονιστεί)
Ανεξόφλητες μισθοδοσίες στο 2019: 18.995,81€

Επομένως οι συνολικές οφειλές της Κοινωφελούς στις 04/10/2019 ήταν 93.316,42€.

Στις 26/10/2020 η οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης έχει ως εξής:

Χρηματικά διαθέσιμα ταμείου: 3.903,69€
Οφειλές προηγουμένων ετών ανεξόφλητων παραστατικών άνω της πενταετίας: 7.009,62 €
Οφειλές από ανεξόφλητα παραστατικά στο 2019: 2.876,80€
Οφειλές από ανεξόφλητα παραστατικά στο 2020: 6.047,17€
Ανεξόφλητες μισθοδοσίες στο 2020: 0€

Επομένως οι συνολικές οφειλές της Κοινωφελούς στις 26/10/2020 είναι 12.029,9€.

Οι βασικές αποφάσεις που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. είναι:

Διαγραφή οφειλών που σύμφωνα με το νόμο έχουν ήδη παραγραφεί αυτοδίκαια, εφόσον έχει παρέλθει πενταετία και δεν έχει γίνει καμία όχληση προς την Κοινωφελή.

Οι συγκεκριμένες οφειλές προέρχονταν από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Μεθάνων (Α.Δ.Ε.Μ.), αφορούσαν έτη πριν το 2012 και σχετίζονταν κυρίως με καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Βάσει νόμου η διαγραφή τους ήταν επιβεβλημένη.

Αυτοί που τις δημιούργησαν δε φρόντισαν ποτέ να τις αποπληρώσουν και όσοι τους διαδέχθηκαν δεν ασχολήθηκαν όπως θα έπρεπε.

Αναλυτικά είναι τα εξής ποσά:

10.700,70€ : σε εταιρείες που έχουν ήδη κλείσει
9.537,86€ : σε τιμολόγια που είχε καλυφθεί έναντι και αντιστοιχούσε στο ποσό ολόκληρου ή μέρους του ΦΠΑ
1.315,00€ : οφειλές χωρίς φυσικά παραστατικά
26.618,90€ : οφειλές που έχει παρέλθει η πενταετία και δεν έχει γίνει καμία όχληση
Σύνολο : 48.172,46€

Προχωρήσαμε σε περικοπές περιττών δαπανών, σε συνεργασία με τους εργαζομένους στις δομές, τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη στήριξη που μας παρέχουν και την κατανόηση που επιδεικνύουν.
Ενεργοποιήσαμε τις Επιτροπές Παραλαβής, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των τιμολογίων. Σύμφωνα με έγγραφες αναφορές των περισσοτέρων από τους εργαζομένους, στο παρελθόν δεν είχαν ποτέ υπογράψει πρωτόκολλα παραλαβής και ούτε καν γνώριζαν ότι ήταν μέλη επιτροπών.

Αποφασίσαμε να μη συνάψουμε νέα σύμβαση ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη. Με βασικό κριτήριο την οικονομική βιωσιμότητα της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. και την εύρυθμη λειτουργία της, αναλάβαμε εμείς την υποστήριξη συνολικά, μέχρι να βρούμε μια πιο συμφέρουσα και ουσιαστική λύση.
Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. δεν είχε υπάλληλο.

Υπήρχαν επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ανάθεσης έργου με περιορισμένο αντικείμενο, ή απευθείας αναθέσεις, από 01-01-2011 έως 07-08-2020 (με το ίδιο άτομο πάντα, είτε σαν πρόσωπο, είτε σαν εταιρεία), κάτι που κόστισε στην Κοινωφελή περί τα 173.000,00€ σε 9,5 χρόνια.

Στις συμβάσεις γινόταν ιδιαίτερη μνεία στην «ειδική τεχνογνωσία» της εξωτερικής συνεργάτιδας. Προφανώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε κανένας άλλος άνθρωπος που να διαθέτει τα συγκεκριμένα προσόντα, ή δεν εκδήλωσε κανένας άλλος ενδιαφέρον. Οι συμβάσεις δεν περιελάμβαναν τη γραμματειακή υποστήριξη και γινόταν άτυπα από το εν λόγω άτομο. Το αποτέλεσμα είναι όταν εμείς αναλάβαμε και εντοπίσαμε κάποια προβλήματα, να αποποιηθεί ευθυνών και να αποδώσει ευθύνες στον εκάστοτε πρόεδρο (υπάρχει έγγραφη αναφορά) ή να δηλώσει άγνοια.

Από όταν έληξε η τελευταία σύμβαση, τα μέλη του Δ.Σ. εκτελούν το «έργο» της εξωτερικής συνεργάτιδας και τη γραμματειακή υποστήριξη.

Παράλληλα, το ίδιο άτομο είχε ορισθεί με απόφαση προηγούμενου Δημάρχου ως Στατιστικός Ανταποκριτής όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Με λίγα λόγια, ένας απλός πολίτης και όχι ένας Μόνιμος Υπάλληλος είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πόρου – Τροιζηνίας.

Ο σημερινός Δήμαρχος, με απόφασή του, ανέθεσε τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε Μόνιμο Υπάλληλο του Δήμου, καθώς αυτό επιτάσσει ο νόμος και η κοινή λογική.

Αποφασίσαμε να μην ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία αμοιβής Προέδρου, με δεδομένο ότι για εμάς προέχει η βιωσιμότητα της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. και η απόφασή μας αυτή οδηγεί σε εξοικονόμηση περί των 6.500,00€ ανά έτος.

Αντιθέτως, η προηγούμενη Διοίκηση (αρ. αποφ. 76/2018) αποφάσισε να χρεώσει επιπλέον την Κοινωφελή με 1.612,00€ για αμοιβή και έξοδα δικηγόρου, για την υποβολή αίτησης ανάκλησης κατά πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη μη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων για την αμοιβή της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ..

Με απλά λόγια, η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. πλήρωσε, για να διεκδικήσει χρήματα η απερχόμενη Πρόεδρος από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ..

Αποφασίσαμε να σταματήσουμε τη δικαστική διαμάχη με τις πρώην εργαζόμενες στο «Βοήθεια στο Σπίτι» των Μεθάνων, σεβόμενοι τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και βρισκόμαστε σε επικοινωνία, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πληρωμή τους.

Πιστεύουμε ότι δεν είναι ηθικό τέσσερις πρώην εργαζόμενες, όχι μόνο να μην πληρωθούν για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο χρόνο που έπρεπε, αλλά και να παρέλθουν περί τα 10 χρόνια, στα οποία ταλαιπωρήθηκαν και επιβαρύνθηκαν οικονομικά, για να διεκδικήσουν το αυτονόητο, δηλαδή τους μισθούς τους.

Επιπρόσθετα, η χρονοβόρα δικαστική διαμάχη κόστισε στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. περί τα 12.700,00€ επιπλέον του αρχικού κεφαλαίου των 16.306,90€ σε δικαστικά έξοδα, έξοδα δικηγόρου και τόκους.

Όλα αυτά προέκυψαν γιατί «ορισμένοι αρμόδιοι» δεν πλήρωσαν τα δεδουλευμένα εργαζομένων και στη συνέχεια οι διάδοχοί τους μετέφεραν το «πρόβλημα» στις επόμενες διοικήσεις.

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ΚΔΑΠ στα Μέθανα και βρισκόμαστε στη διαδικασία αδειοδότησης.

Το ΚΔΑΠ στα Μέθανα θα λειτουργήσει στο κτίριο του Νηπιαγωγείου, κάτι που συνεπάγεται αμεσότητα και λιγότερα έξοδα για την Κοινωφελή.

Ορισμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ισχυρίστηκαν ότι δε γίνεται να εκδοθούν voucher, ενώ το ΚΔΑΠ δε λειτουργεί.

Τους ενημερώνω λοιπόν ότι η Διοίκηση ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα voucher για το ΚΔΑΠ το Μεθάνων, τα οποία θα ενεργοποιηθούν με το που εκδοθεί η άδεια λειτουργίας και δεν πρόκειται να χρεώσουμε το Δήμο, όπως υποστήριζαν.

Αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να είναι σε λειτουργία.

Ζητήσαμε από το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων να παραχωρηθεί το κτίριο του Σχολείου του Αγίου Γεωργίου Τροιζήνας, το οποίο διανύει τον τρίτο χρόνο σε αναστολή λειτουργίας, προκειμένου να στεγαστεί εκεί ο Παιδικός Σταθμός.
Είναι μεγαλύτερος χώρος, με δυνατότητα επέκτασης ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του Παιδικού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υγιέστερες και καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά. Παράλληλα, συνεπάγεται οικονομικό όφελος για την Κοινωφελή, μιας και το ενοίκιο κοστίζει 6.000,00€ το χρόνο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση, αλλά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης έκανε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη νομιμότητα της απόφασης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Προς το παρόν αναμένουμε…

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην προσφυγή του ισχυρίζεται ότι: «ο σημερινός Π.Σ. έχει άδεια λειτουργίας, είναι κτίριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, απλώς πρέπει να γίνουν αλλαγές για προσαρμογή του στο νέο νόμο περί ιδρύσεως και λειτουργίας Π.Σ. και είναι δυνατή η χρηματοδότηση του ιδίου κτιρίου για βελτίωση των υποδομών».

Το 2018 και συγκεκριμένα στις 28/06/18 βγήκε η 1η πρόσκληση για επιχορήγηση 50.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για υπάρχοντες Παιδικούς που θέλανε να προσαρμοστούν στις επιταγές του νέου Νόμου. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. ποτέ δεν πήρε αυτά τα χρήματα.

Την ίδια χρονιά χρηματοδοτούσαν με 60.000€ για παρεμβάσεις στα κτίρια και αγορά εξοπλισμού σε Π.Σ. και ΚΔΑΠ, (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.«Αττική» 2014-2020), με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 12/03/2018 και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 10/09/2018. Και πάλι η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. δεν πήρε τίποτα.
Δύο χρηματοδοτήσεις για βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Παιδικού Σταθμού απλά χάθηκαν.

Μάλλον την προηγούμενη Διοίκηση την απασχολούσε στις 23/01/2019 (αρ. αποφ. 1/2019) να εγκρίνει πρόταση της Προέδρου για παράταση διάρκειας ισχύος του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου, όπου στεγάζεται ήδη ο Παιδικός από 01/01/2021 έως 31/12/2030.

Έτσι στις 15-02-2019 υπεγράφη νέο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με ισχύ από 01/01/2021 έως 31/12/2030.

Το προηγούμενο έληγε 31/12/2020 και η προηγούμενη Διοίκηση δέσμευσε τις επόμενες Διοικήσεις έως το τέλος του 2030!!!!!

Προφανώς τους καλύπτει τόσο πολύ το συγκεκριμένο κτίριο, που θέλησαν να το δεσμεύσουν έως το τέλος του 2030, αλλά παράλληλα δεν εξασφάλισαν χρηματοδοτήσεις για να το βελτιώσουν.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι προφανώς και έχουμε κάνει και λάθη, κυρίως από απειρία, αλλά κανένα από αυτά δεν είχε σαν κριτήριο το προσωπικό μας όφελος, δεν κόστισε σε χρήματα ή δεν οδήγησε σε απώλεια χρηματοδοτήσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ..

Ελπίζω στο μέλλον να μειώσουμε τα λάθη μας και να οδηγήσουμε την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. εκεί που πραγματικά της αξίζει.

Βασικό κριτήριο και μέλημά μας είναι η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα της Κοινωφελούς, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στις δομές, να απολαμβάνουν καλύτερες και ουσιαστικότερες παροχές οι ωφελούμενοι και η Επιχείρηση να επεκτείνει τις κοινωφελείς της δράσεις και ενέργειες