Εξασφαλίστηκε η προέγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης για τον ΒΙΟΚΑ Πόρου

Η Αντιπεριφέρεια Νήσων με ανακοίνωση γνωστοποίησε τις προθέσεις της και τις αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των υγρών καυσίμων. Αναλυτικότερα: Είναι γεγονός ότι η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους τους Δήμους και ιδιαίτερα δε για τα νησιά μας.
Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων είχε δεσμευτεί προεκλογικά για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΚΥΑ 170766, ΦΕΚ Β΄/69/22-01-2016), με υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020.
Προς την κατεύθυνση αυτή, σαν πρώτο βήμα εξασφαλίστηκε η προέγκριση της χρηματοδότησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας επεξεργασίας της Ε.Ε.Λ. Πόρου-Γαλατά. Παρόμοιες δράσεις προγραμματίζονται να γίνουν και για τα υπόλοιπα νησιά.
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η απαίτηση για την αντιμετώπιση των 78 ρύπων προτεραιότητας, ιδίως των υπολειμμάτων αντιβιοτικών, αντισυλληπτικών, αναλγητικών φαρμάκων, κλπ.
Η τεχνολογία τριτοβάθμιας επεξεργασίας επιτρέπει χρήση χωρίς περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να συνδυάζεται και με τις υπάρχουσες λειτουργικές δομές.
Πάγια πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου είναι η επαναχρησιμοποίηση του υδάτινου προϊόντος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την κάλυψη οικιακών και αρδευτικών αναγκών ως ανταποδοτικού αγαθού στους κατοίκους και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Συμπερασματικά, η προτεινόμενη λύση:
Έχει συγκριτικά μικρότερο κόστος εφόσον μειώνονται οι ανάγκες μεταφοράς νερού σε σχέση με τις υπάρχουσες.
Εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας (λιγότερες kWh/m3).
Μειώνεται η απόρριψη λυμάτων στον θαλάσσιο αποδέκτη (μηδενική απορροή).
Διασφαλίζεται εξοικονόμηση υδατικών πόρων και συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
Το σημαντικότερο, όμως, όλων των πλεονεκτημάτων είναι ότι:
Εξασφαλίζεται ένας υδάτινος πόρος σταθερός και ανεξάρτητος από τις κλιματικές συνθήκες, ο οποίος μέχρι τώρα χανόταν. Το θέμα είναι κορυφαίο, ιδιαίτερα για τα νησιά μας, την περίοδο της κλιματικής αλλαγής που διανύουμε.