Δε. Απρ 19th, 2021

Στα 1,8 εκατ. ευρώ οι οφειλές των δημοτών στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων!

Οι οφειλές των δημοτών του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων αυξάνονται κάθε έτος, αντί να μειώνονται. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2020 οι οφειλές των δημοτών υπερβαίνουν τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο το ποσό που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ανέρχεται σε 393.990,64 ευρώ, ενω των παρελθόντων ετών είναι 1,4 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από τα τέλη ύδρευσης, παρεπιδημούντων κλπ. Σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζονται ο δημοτικός φόρος που εισπράττετε μέσω της ΔΕΗ. Το πρόβλημα διογκώνεται λόγω της ανυπαρξίας πρακτικών έργων που θα μείωνε σταδιακά τα δημοτικά τέλη και θα ελάφρυνε τη δημοτική φορολογία. Οι υπεύθυνοι του Δήμου αντί να σχεδιάζουν πως θα ανακουφίσουν τους δημότες, το μόνο που κάνουν είναι να επιχειρούν να εισπράττουν τα χρήματα αυτά με αναγκαστικά μέτρα, που σημαίνει μπλοκάρισμα της δημοτικής ενημερότητας, απειλές με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Ο προϋπολογισμός του έτους 2020 του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13.487.950,00

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.806.122,08
ΕΚΤΑΚΤΑ 8.729.123,47
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 393.990,64
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΠΟΕ 1.429.174,34
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 886.022,44
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 243.159,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 13.487.950,00

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.045.061,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.454.036,22
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.986.510,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.983,90

Ο προϋπολογισμός του έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τροιζηνίας:

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 30.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.500,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.300,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 203.450,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 63.200,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 14.700,00
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 2.050,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 27.300,00
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 450,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 446.950,00

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΣΙΩΝ) 29.700,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 357.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 11.500,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 250,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.500,00
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 44.000,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 446.950,00

Ο προϋπολογισμός του έτους 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ