Τρ. Ιούν 22nd, 2021

Μειώθηκαν οι κάτοικοι του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων τη δεκατία 2001- 2011

Από την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι οι δημότες του Δήμου Τροιζηνίας μειώθηκαν στη δεκαετία 2001 – 2011 κατά 918. Στην Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας μειώθηκαν κατά 483 δημότες και από την Δημοτική Ενότητα Μεθάνων κατά 435 δημότες. Το 2011 απογράφηκαν συνολικά 7.811 δημότες έναντι 8.729 δημοτών το 2001. Στην Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας απογράφηκαν 5.696 δημότες, έναντι 6.179 δημοτών και στην Δημοτική Ενότητα Μεθάνων 2.115 δημότες έναντι 2.550 το 2001. Η φυγή οικογενειών και νέων ανθρώπων από την περιοχή μας πήρε δραματικές διαστάσεις την τελευταία δεκαετία και δυστυχώς συνεχίζεται. Πάντως, το γενικό συμπέρασμα από την απογραφή είναι ότι όχι μόνο δεν υπήρξε καμία ανάπτυξη στην Τροιζηνία, στα δέκα χρόνια που πέρασαν, σε μια περίοδο που γενικότερα η Ελλάδα γνώρισε μια μεγάλη αύξηση, αλλά αντίθετα συρρικνώθηκαν οι επαγγελματικές δραστηριότητες και πολλοί πολίτες την εγκατέλειψαν. 
Το σημαντικότερο στοιχείο της απογραφής είναι ότι οι μόνιμοι κάτοικοι κατά το 2011 ήταν 7.143 και από αυτούς οι γεννηθέντες στο εξωτερικό ήταν 918. Δηλαδή 1 στους 7 κατοίκους προέρχονται κυρίως από την Αλβανία, Ινδίες και Πακιστάν. Βέβαια, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών που δεν απογράφηκε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 – 2011

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ

1991 8.140 6.084 2.056
2001 8.729 6.179 2.550
2011 7.811 5.696 2.115

ΣΥΝΟΛΟ – 918 – 483 – 918