Κυ. Αυγ 14th, 2022

ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΣΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Συνδιαμορφώνουμε την
κοινωνία που θέλουμε

Σε 2΄ διατυπώνουμε την πρόταση μας

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 Π.Μ. ΕΩΣ 13.00 Μ.Μ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ “ΕΝ ΜΕΘΑΝΟΙΣ”