Το υπουργείο Πολιτισμού θα αποφασίσει αν θα κατεδαφιστεί το Σφαγείο ή όχι!

Η Κτηματική Υπηρεσία απέστειλε σήμερα έγγραφο προς το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να αποφανθεί αν τελικά θα κατεδαφιστεί το «Σφαγείο» στη Λουτρόπολη Μεθάνων ή όχι. Με έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον δημοτικό σύμβουλο Σάββα Αθανασίου, η Κτηματική Υπηρεσία ενημερώνει:

ΘΕΜΑ : Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ή μη (κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2971/01) για την κατεδάφιση κτιρίου στη θέση »Σφαγεία» στη Λουτρόπολη Μεθάνων.

Ύστερα από το με αρ. πρωτ. ΔΥ/31-10-2019 έγγραφο του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (συν 1), το οποίο αφορούσε υπό κατάρευση ισόγειο κτίσμα εμβαδού 25 τ.μ. εντός αιγιαλού στη περιοχή του θέματος, η Υπηρεσία μας συνέταξε την από 16-12-2019 Τεχνική Έκθεση της Φωτιάς Γαρυφαλλιάς (συν 2) και στη συνέχεια ζήτησε με το με αρ. πρωτ. 103994/20-11-2019 έγγραφο (συν 3) από το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, το Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων και το Αστυνομικό Τμήμα Μεθάνων στοιχεία για την εν λόγω κατασκευή. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου και από τις απαντήσεις των παραπάνω αναφερόμενων φορέων δεν προέκυψε η ταυτότητα του υπαίτιου-υπαιτίων για τη κατασκευή του κτίσματος καθώς και για τους λόγους επικινδυνότητας για τους λουόμενους της περιοχής που τέθηκαν από το αρχικό έγγραφο του Δήμου Μεθάνων – Τροιζηνίας, η Υπηρεσία προέβη στην έκδοση του με αρ. 31/3-6-2020 Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης κατά Αγνώστου (συν 4) αφού ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία που ορίζει ο νόμος (δημοσίευση σε εφημερίδες κλπ).

Το εν λόγω Πρωτόκολλο Κατεδάφισης στη συνέχεια αποστάλθηκε στο Δήμο για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων του καθώς και ένα αντίγραφο τοιχοκολλήθηκε στο σημείο της κατασκευής. Πριν την λήξη των ημερομηνιών που τίθενται από τον νόμο για την ανάρτηση του Πτωτοκόλλου Κατεδάφισης τόσο στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου όσο και στο σημείο της κατασκευής ώστε στη συνέχεια η Υπηρεσία μας να αποστείλει για εκτέλεση το συγκεκριμμένο Πρωτόκολλο Κατεδάφισης στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας γνωστοποίήθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα (30-6-2020 ώρα 15.00) η επιστολή του δημοτικού συμβούλου κ. Σάββα Ν. Αθανασίου (συν 5) στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το υπό κρίση κτίριο αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεθάνων. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν το υπό κρίση ισόγειο κτίσμα τελεί υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2971/01, προκειμένου η Υπηρεσία μας ανάλογα με την Αρ.Πρωτ.: 57331 ΕΞΕ 2020 Ημ/νία: 20/07/2020 απάντησή σας να προχωρήσει είτε στην ανάκληση του Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης που έχει ήδη εκδοθεί είτε αυτό να αποσταλεί για εκτέλεση στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Παρακαλούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατό την απάντησή σας, λόγω του ότι το συγκεκριμμένο κτίριο είναι υπό κατάρρευση και εγκυμωνεί κινδύνους για τους επισκέπτες της περιοχής. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημήτρης Πατρώνης