Το επιτοίχιο ημερολόγιο του Συνδέσμου Τροιζηνίων

Ενημέρωση από τον ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ: Ο Σύνδεσμος των Τροιζηνίων Αθήνας και Πειραιά, συνεχίζοντας μία πολυετή παράδοση, κυκλοφόρησε και φέτος το επιτοίχιο Ημερολόγιό του για την νέα χρονιά με θέμα τα αντιπροσωπευ-τικότερα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια του Πόρου στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή δικαιοδοσίας του στην Πελοπόννησο. Σκοπός ήταν να γίνουν ευρύτερα γνωστά, με παροχή και κάποιων πληροφοριών για την ιστορία τους και την αρχιτεκτονική τους, που αντλήθηκαν από ντόπιες προφορικές παραδόσεις, αλλά και από την πολύτιμη μελέτη του Ποριώτη καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο Κωσταντή Μουστάκα για τα άνω των 200 ετών παρεκκλήσια του Πόρου.
Όπως σημειώνεται στην εμπεριστατωμένη εισαγωγή του ημερολογίου, τα παρεκκλήσια και τα εξωκκλήσια αυτά είναι πολλά και κάποια από αυτά έρχονται από πολύ παλιά, από τα πρώτα χρόνια σύστασης του παραδοσιακού οικισμού του Πόρου. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να μάθουμε τέτοια στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου, και που έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας.
Το πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου Τροιζηνίων για καταγραφή, φωτογράφιση και παροχή στοιχείων γι’ αυτά, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η αλλοίωση που έχουν ατυχώς υποστεί αρκετά απ’ αυτά στην αρχική μορφή τους τα τελευταία χρόνια στο όνομα της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού τους.