Τρ. Ιούν 22nd, 2021

Νέες προθεσμίες για τους κατοίκους του Πόρου για την σύνδεση με την απόχετευση

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει αναφορικά με τα πρόστιμα που ισχύουν για τις περιπτώσεις α) παράνομων (μη-δηλωμένων) συνδέσεων με το δίκτυο του Βιολογικού και β) μη-σύνδεσης με το δίκτυο του Βιολογικού κτηρίων που είναι άμεσα δυνατό να συνδεθούν:

Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον Δήμο μας ξεκίνησε το 2008. Με την έναρξη λειτουργίας είχε τεθεί προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που το δίκτυο περνάει μπροστά από τα ακίνητά τους, να συνδεθούν με αυτό. Ωστόσο, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία, ενώ ο Δήμος μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014 δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την αντιμετώπιση του θέματος.

Με τις υπ’ αριθμ. 165/2014 και 163/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν νέες προθεσμίες για σύνδεση κτηρίων με τον Βιολογικό και επανακαθορίστηκαν τα πρόστιμα για όσους δεν ανταποκριθούν στο νέο κάλεσμα του Δήμου να τακτοποιήσουν τυχόν τέτοιες εκκρεμότητες.

Με τη νέα, υπ’ αριθμ. 219/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα εξής:
Καθορίστηκε πρόστιμο για την εκπρόθεσμη σύνδεση κτηρίων με το αποχετευτικό δίκτυο: 10€/τ.μ. για οικίες και 12€/τ.μ. για καταστήματα / ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα συν πρόστιμο ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
Καθορίστηκε πρόστιμο για κτήρια που θα εντοπίζονται από ελέγχους του Δήμου να μην έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, ενώ ήταν δυνατή η σύνδεσή τους: 20€/τ.μ. για οικίες και 24€/τ.μ. για καταστήματα / ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα συν πρόστιμο ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
Καθορίστηκε πρόστιμο για κτήρια που θα εντοπίζονται από ελέγχους του Δήμου να έχουν συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο (χωρίς να το έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες): 30€/τμ. για οικίες και 36€/τ.μ. για καταστήματα / ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα συν πρόστιμο ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
Καθορίζει ρυθμίσεις βεβαίωσης / πληρωμής των ανωτέρω προστίμων ως εξής:
α) Τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις
β) Οχτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις με προσαύξηση 10%
γ) Εφάπαξ καταβολή με μείωση 25%
δ) Εφάπαξ καταβολή έως 31.12.2018 με μείωση 75%

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους ιδιοκτήτες που υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες που επισύρουν βεβαίωση προστίμου, να προσέλθουν αυτοβούλως στον Δήμο και να καταβάλουν το πρόστιμο εφάπαξ έως τις 31.12.2018, ώστε να τύχουν της ευεργετικής ρύθμισης μείωσής του κατά 75%.