Β. Μπόγρη: Δεν έχει συγκληθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κυρία Βάσω Μπόγρη- Θεοδωρακοπούλου απαντώντας στις ερωτήσεις που της έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Αθανασίου για το γεγονός ότι η δημοτική αρχή του Σπύρου Πολλάλη δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Προστασίας από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως και σήμερα, παραδέχεται ότι επί 11 μήνες ο δήμαρχος Σπύρος Πολλάλης,δεν συγκάλεσε την Πολιτική Προστασία του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων.
Αυτό γινόταν ενώ επίμονα η αντιπολίτευση τόσο στην περίοδο της καραντίνας όσο και πριν και μετά έκανε εκκλήσεις για σύγκληση της Πολτικής Προστασίας.
Η απάντηση της Αντιπεριφερειάρχη κυρίας Μπόγρη – Θεοδωρακοπούλου έχει ως εξής:
κ. Αθανασίου καλημέρα!

Αναφορικά με τα ερωτήματα σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Αν έχει συνεδριάσει ποτέ η Πολιτική Προστασία του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και σήμερα.
Ο Δήμος Τροιζηνίας -Μεθάνων θα συνεδριάσει στις 31/7/20 προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία (επισυνάπτεται η πρόσκληση). Σημειώνουμε ότι από 01/09/2019 είναι η πρώτη πρόσκληση που λαμβάνει η Υπηρεσία μας για σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.

2. Αν υπάρχουν τοπικά σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων τόσο για την Δημοτική Ενότητα Τροιζήνος, όσο και για την Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
Δεν έχουν σταλεί στην Υπηρεσία μας αντίγραφα τοπικών σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεως. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων

3. Αν έχουν συγκροτηθεί εθελοντικές ομάδες στο Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων για τη συμμετοχή σε γεγονότα και διαχείριση κρίσεων.
Με βάση το επίσημο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν υπάρχουν εθελοντικές ομάδες στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο για περισσότερες πληροφορίες.

4. Αν έχουν δοθεί χρήματα από την Αντιπεριφέρεια για την διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών και γενικά για τις θεομηνίες και αν, ναι, αν αυτά τα έργα έχουν εκτελεστεί.
Κάθε χρόνο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
ένα ποσό στους Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (σχετ. ΑΔΑ φετινής απόφασης: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2).

5. Αν το Περιφερειακό Όργανο Αντιμετώπισης Κρίσεων, επισκέφθηκε το Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων για τον συντονισμό και εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
Στο συμβάν παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, η προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Πειραιά-Νήσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας καθώς και ένας υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, για συντονισμό των δράσεων. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία αρμοδιότητα για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

6. Αν σας έχουν αποσταλεί πρακτικά συνεδριάσεων ή κάποια σχέδια από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων.
Δεν μας έχουν αποσταλεί πρακτικά συνεδριάσεων ή σχέδια από το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,