Τρ. Νοέ 28th, 2023

Χρύσα Ανδρέου: «Αυτή είναι η αλήθεια για την ΔΗΚΕΔΗΤ»

Σε απάντηση της η τέως πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ κ. Χρύσα Ανδρέου, στην επιστολή της νυν προέδρου, αναφέρει τα εξής:
Με γνώμονα ότι διανύουμε μια περίοδο  με  «πανδημία» και στην παραπληροφόρηση, είναι γόνιμο να αποκατασταθεί η αλήθεια και να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ,την  πορεία και το ‘ανεπαρκές’  έργο της τωρινής  κοινωφελούς επιχείρησης.
 Κατά την 4.10.2019 τα οικονομικά στοιχεία που παρέλαβε η νέα διοίκηση της κοινωφελούς είναι τα εξής:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/9/2019 ΤΑΜΕΙΟ 98,35
ΛΟΓ.ALPHA 160002320xxxxxxxx 0,08
ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ 447/49000xxxxxx 365,84
ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ALPHA 20020xxxxxx 1859
 
2.323,27€
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2019
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Π/Σ 27.565,20
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΔΑΠ 12.954,00
ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ Σ. 1.540,00
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1.761,20
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 11.612,00
 
55.432,40€
 
Με λίγα λόγια η κοινωφελής θα εισέπραττε μέσα σε σχεδόν  τρεις μήνες 55.432,40€ για να καλύψει μισθοδοσίες και λογαριασμούς. Είναι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, αυτό είναι το λογικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη δεν είχε  εισπραχθεί επιχορήγηση από τον Δήμο Τροιζηνίας -Μεθάνων. Βέβαια ,τον Δεκέμβριο του 2019, ο Δήμος  επιχορήγησε με το ποσό των 20.000€(ΑΔΑ-7Ν54ΩΗΛ-ΔΛΑ). Παρατηρούμε ότι θα εισέπρατταν και 1.761,30€ από β’ δόση των ξενώνων Μεγαλοχωρίου.
Για πρώτη φορά ,καταφέραμε στην δική μας θητεία, να μισθώσουμε τον  Ξενώνα Μεγαλοχωρίου, καθώς και τον Ξενώνα της Κυψέλης, για 8 έτη .Το  2018 προστέθηκαν στο ταμείο της κοινωφελούς έσοδα από εκποίηση παραχωρήσεων περιουσιακής φύσης :
·       Ξενώνας Κυψέλης:2.000€(εγγύηση) +200€( οι φόροι) +530€( το 1/2της δόσης)      =2.730€
·       Ξενώνας Μεγαλοχωρίου:6.800€(εγγύηση) +280€=( έξοδα δημοσίευσης, τα επωμίζεται ο εκάστοτε πλειοδότης) + 1.761,30€( το 1/2 της ά δόσης) =8.841.30€
Συνεπώς ,( από ενέργειες δημοπρασίας και γόνιμων αποτελεσμάτων αυτών) στο ταμείο της κοινωφελούς , μπήκαν  =11.541.30€ το 2018.Η Κοινωφελής δεν έχει έσοδα,-μόνο τα μισθώματα και ένα πολύ μικρό ποσό από τα τροφεία(εκτός voucher) του Παιδικού– είναι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.
Ο ξενώνας Μεγαλοχωρίου ήταν ανεκμετάλλευτος και κλειστός για περίπου 5-6 χρόνια.
Τώρα πλέον η κοινωφελής θα εισπράττει κάθε χρόνο : 3400€+1000€ =4.400€+ φόρους (159.20€) =4.559,20€
Αντιλαμβάνεστε τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των αξιοποιήσεων των ξενώνων του Δήμου!
Πάντα στην διοίκηση μας, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι «ξοδεύαμε  τα απολύτως απαραίτητα» & δεν γεννήσαμε άλλες υποχρεώσεις που δεν  θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε .Θεμελιώθηκαν προσπάθειες για το νοικοκύρεμα της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. Μπόρεσε να διαχειρίζεται φειδωλά & αποτελεσματικά τα κοινοτικά κονδύλια.(όλα τα χρηματικά εντάλματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαύγεια).
Οι περικοπές περιττών δαπανών της νέας διοικούσας αρχής ,τελικά , είναι η διακοπή/λήξη της σύμβασης με τον εξωτερικό συνεργάτη που εκτελούσε(σχεδόν τα περισσότερα καθήκοντα-υπάρχει τ. έκθεση εκτέλεσης έργου) τα παρακάτω ; ;
Δηλαδή ,χωρίς υπάλληλο η κοινωφελής ,χωρίς διοικητικό προσωπικό, διεκπεραιώνει το διοικητικό της χρέος. Τα μέλη ως γνωστόν του Νέου Δ.Σ. είναι απόφοιτοι Δ.Ε.& εργαζόμε- νοι. Ποιός τελικά διεκπεραιώνει τις γραφειοκρατικές-διοικητικές  υποχρεώσεις για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας της κοινωφελούς ; Ποιός μεριμνά για την υποβολή μηνιαίων συνοδευτικών εντύπων των δομών, την συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για την καταβολή των δόσεων & αποπληρωμή των προγραμμάτων; Ποιός αναλαμβάνει την τήρηση αλληλογραφίας, την σύνταξη και αποστολή απαντητικών επιστολών, ταξινόμηση εγγράφων; Δηλαδή τον έλεγχο και την παρακολούθηση των προγραμμάτων ποιός την κάνει ; Ποιός έχει την ευθύνη ;Τελικά τα γραφεία και η υπηρεσία της κοινωφελούς είναι μια ατομική επιχείρηση και όλα πάνε στον αυτόματο; Η διοίκηση ασκείται από τα μέλη της κοινωφελούς –όλοι απλοί πολίτες ,εργαζόμενοι(εκτός από τον αντιδήμαρχο) !Μέσα σ’ ένα χρόνο δεν βρήκατε λύση! Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη σας και την θέση σας! Δεν σας τιμά!
Ποιός  παραλαμβάνει τις προσφορές προμηθευτών ,πρωτοκολλεί και τις ανεβάζει στο ΚΗΜΔΗΣ; ;Ποιός κρατάει και διαχειρίζεται το πρωτόκολλο της κοινωφελούς -εκδίδει αποδείξεις –τιμολόγια είσπραξης; Στην αξιολόγηση των προσφορών ,ετήσιας ανάθεσης, με ΑΔΑ:6ΓΥΙΟΚ78-ΙΟΜ,αναφέρει «Στον αντιπρόεδρο Σ.Σ. παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν οι προσφορές’….» Δηλαδή παραλαμβάνει ΑΙΡΕΤΟΣ προσφορές &  τις πρωτοκολλεί;; Το προβλέπει η κείμενη νομοθεσία αυτό;; Δηλαδή ποιός πρωτοκολλεί;; Αιρετός;
 Ποιός  εκτελεί  το έργο ενός δημοσίου υπαλλήλου ή εξωτερικού συνεργάτη;; ΔΕΝ μπορεί βάσει  νόμου, ένας θεσμικός-αιρετός να έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητες –ούτε άτυπα!
Πώς είναι δυνατόν να αναθέτετε έργο σε λογιστική εταιρεία-  η ανάθεση λογιστικής υποστήριξης να έγινε στις 15.11.2019(ΑΔΑ Ψ2ΙΕΟΚ78-ΨΟ9,)- και να μην ‘βλέπουμε’ τη σύμβαση έργου στο ΚΗΜΔΗΣ  & στο Διαύγεια;;;
Την ίδια στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση αναρτάται στο Διαύγεια/ΕΣΗΔΗΣ για λόγους νομιμότητας και διαφάνειας!(ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΔΑ)
Στα πρώτα Δ. Συμβούλια(11ος-2019) τα πρακτικά του Δ. Συμβουλίου ποιός τα  τήρησε; Γιατί δεν αναγράφεται ο υπεύθυνος που τήρησε τα πρακτικά; Μήπως η πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς; Τί ορίζουν οι κείμενες διατάξεις;
Σ’ όλες τις τελευταίες αποφάσεις ΑΑΥ(2020) ,αναφέρει στο 2. : «Τον  εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΔΗΤ με Αρ. Πρωτοκόλλου 1/2018».Τί , υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου με έτος 2018;;Σε ποιόν εγκεκριμένο προϋπολογισμό αναφέρεστε;;(ενδεικτικά ,ΑΔΑ:6ΣΒΔΟΚ78-695)
Πόσο δύσκολο είναι να λάβει ο εκμισθωτής την απόδειξη είσπραξής του από τα γραφεία της Κοινωφελούς; Πολύ!!
Αναγκάστηκε ο άνθρωπος ,να ενημερώσει τους πάντες ,για το αυτονόητο, διότι ενάμιση μήνα δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί για κάτι τόσο απλό!
Η  δε επικοινωνιακή αντιμετώπιση   ήταν προσβλητική διότι ο εκμισθωτής των ΞΕΝΩΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ, ενοχλούσε! (όσα  αναφέρω μπορούν να αποδειχθούν εγγράφως)
Για ποιο λόγο ,ενώ η κοινωφελής έχει λογιστική υποστήριξη ,δεν πλήρωσε τους φόρους εμπρόθεσμα και έλαβε πρόστιμο 307€;;;Μήπως δεν ελέγχεται ο ανάδοχος λογιστικής υποστήριξης ,μήπως δεν υπάρχει κανείς να διεκπεραιώσει αυτή την οικονομική υποχρέωση της κοινωφελούς(ΧΕΠ /ΑΔΑ-6Γ800Κ78-0Ρ6);;Ποιός είναι ο υπεύθυνος για την πληρωμή αυτού του  προστίμου;;To Δ. Συμβούλιο ορίζει την  πρόεδρο ως  χρήστη και  εγκριτή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών web banking.,των λογαριασμών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.
Απαράδεκτα λάθη που ζημιώνουν τα οικονομικά της κοινωφελούς!
Ο ισολογισμός – απολογισμός του έτους 2019,γιατί συντάχθηκε & υλοποιήθηκε τον 10ο του 2020;;;Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οφείλει η κοινωφελής να συντάσσει απολογισμό ,έως το 4Ο μήνα κάθε έτους.!(έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια).
 Η προηγούμενη διοίκηση, έκλεισε ισολογισμούς –απολογισμούς από το 2012, (ουσιαστικές εκκρεμότητες -ευθύνης ), ,δίχως δαπάνες .Ξέρετε σε κατασταλτικούς ελέγχους ,οι παραβάσεις αυτές έχουν σκληρό αντίκτυπο για τα Νομικά πρόσωπα ,όπως είναι η κοινωφελής επιχείρηση. (αναρτήθηκαν  στο Διαύγεια ,μπορεί να τα δει ο οποιοσδήποτε  πολίτης!)
ΔΕΝ είναι απλά λάθη! Όλες αυτές οι ανεύθυνες ενέργειες σε ελέγχους από ελεγκτικούς μηχανισμούς  νομιμότητας και ορκωτούς λογιστές οδηγούν σε παραβάσεις και εκτίθεται η κοινωφελής ,ο λόγος είναι προφανής περικοπές περιττών δαπανών ,δίχως προγραμματισμό, δίχως καταρτισμένους «εθελοντές» .
Τελικά ,ΔΕΝ μας ενδιέφερε να διεκδικήσουμε  την αποζημίωση της τέως  προέδρου ,που όταν αναλάβαμε ,ο καταιγισμός νομοθετημάτων /εγκυκλίων επέφερε μια αλλαγή άνευ προηγούμενου στις διοικητικές & οικονομικές διαδικασίες τα τελευταία χρόνια (σε αντίθεση με μια διοίκηση ‘ρουτίνας’ που επικρατούσε τα προηγούμενα 5-6  χρόνια). Η νέα πραγματικότητα γέννησε και γεννά την ανάγκη για καταρτισμένο και συνεχώς ενημερωμένο προσωπικό ,προκείμενου να μην ‘εκτίθενται ‘οι Δήμοι και τα ΝΠΙΔ σε τυχόν ελέγχους διοικητικής και οικονομικής φύσης. Στην δική μας θητεία πραγματοποιήθηκαν δυο έλεγχοι οικονομικής & διοικητικής φύσης και όλα ήταν νόμιμα με υγιείς εκθέσεις .Η πρόεδρος χρειάστηκε να επαγρυπνεί για να ενημερώνεται εγκαίρως για τις αλλαγές που έπρεπε να είχαν ήδη συντελεστεί(ενδεικτικά η από 12-12-2012 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α’240) & Διατάξεις του 4270/2014 ,Π.Δ.80/2016,Ν4412/2016).Όσο και για τις αλλαγές στην διάρκεια της θητείας της και να συνδράμει η ίδια βήμα βήμα ,λόγω έλλειψης ικανού προσωπικού. ΌΛΑ τα ζητήματα περί νομοθετημάτων, αρμοδιοτήτων,ΑΑΥ, τα παραδώσαμε σε ακέραιη κατάσταση! Αυτό και οφείλαμε να κάνουμε!!
Το ελάχιστο θα ήταν η αμοιβή της στα 530€μηνιαίως, κάτι το οποίο οικονομικά το επέτρεπαν οι προηγούμενες διαχειριστικές περίοδοι(νομοθεσία αποζημίωσης προέδρου). Προβλέπεται από τον Νόμο! Όταν ,λοιπόν  το αποφασίσαμε ,μετά από ένα ολόκληρο χρόνο το ΧΕΠ ,είχε πάει στο 7Ο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνεπώς ,η λύση ήταν να αναλάβει δικηγόρος.
Καλύψαμε όλα τα έξοδα για εναρμόνιση με τις εκθέσεις ελέγχου των Δομών ΚΔΑΠ & ΠΑΙΔΙΚΟ Σ. Οι δομές μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο ,αλλά οι ελεγκτές οφείλουν να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες ‘επισημάνσεις’ . Οφείλουμε όλοι να συμμορφωνόμαστε!
      Και τέλος να παρουσιάσω την πραγματική λειτουργία των δομών σχετικά με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματική λειτουργία τους(έως τη μέρα που παραδώσαμε -10ος του2019).
Τί παραλάβατε και τί ακολούθησε  μέσα σε ένα χρόνο θητείας:
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 Έχουμε προσέλευση παιδιών από τις 7:30 και αποχώρηση μέχρι τις 15:οο-η δομή παραμένει ανοικτή 7:30-15:30.
Όταν έχετε Συμβούλια ,απασχολείτε ,την υπεύθυνη του Παιδικού  ,η οποία εκτελεί χρέη πρακτικογράφου  του Δ. Συμβουλίου -αμισθί, στις 14:30,εν ώρα εργασίας στην δομή(πρόσκληση & αποφάσεις Δ. Συμβουλίου(έχουν αναρτηθεί στο Διαύγεια ,με ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής τους);;;
Έχετε κάποια νόμιμη  έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ή από τις αρμόδιες αρχές, για αυτήν την απόφαση σας –συγκεκριμένα ότι θα την απασχολείτε εν ώρα εργασίας–μειώνοντας έτσι τις ποιοτικές παροχές υπηρεσιών στον Παιδικό,;
Γιατί δεν βρήκατε αντικαταστάτη της τότε  κυοφορούσας  νηπιαγωγού και  αποδυναμώσατε το προσωπικό του ΚΔΑΠ;;
Τις προμήθειες  του Παιδικού Σ. ΠΟΙΟΣ τις παραλαμβάνει;; ;Κάθε  πρωί πηγαίνει η επιτροπή προμηθειών και καταμετρεί το ψωμί στον Παιδικό;;; Με ποιό πρακτικό τρόπο ενεργοποιήσατε τις επιτροπές; Με γνώμονα της κατ’ εξαίρεσης;
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Παραλάβατε: Ανοικτό   ΚΔΑΠ σ’ όλη την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων & Πάσχα(έκλεινε μόνο τις επίσημες αργίες του ιδιωτικού τομέα)και τον Αύγουστο, μεγιστοποιώντας την εκπλήρωση του σκοπού του ‘να απασχολεί δημιουργικά ’ τα παιδιά τις μέρες και τις ώρες που δεν ’ έχουν ’ σχολείο. Τώρα άλλαξε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της δομής! Κλείνει , τις παραπάνω περιόδους!
Παραδώσαμε την δομή με πολύ υψηλές ποιοτικές παροχές με 3 «παιδαγωγούς» (εργαζόμενοι) & μια καθαρίστρια. Ήταν 4 παιδαγωγοί στο σύνολο, μια παιδαγωγός παραιτήθηκε(4ωρης σύμβασης),  στο τέλος της θητείας μας.
Τώρα έχουμε  δυο παιδαγωγούς  για 63 ‘αξίες τοποθέτησης’(VOUCHER),-παιδιά ωφελούμενων γονέων.
Ο κανονισμός του ΚΔΑΠ ορίζει & ‘επιβάλλει’ 2 παιδαγωγούς ανά 25 παιδιά ,ανά βάρδια.(στελέχωση προσωπικού).Τώρα ,έχουμε δυο βάρδιες με 63 παιδιά(δεν γνωρίζω με ακρίβεια τα voucher-ενδεικτικά κάθε χρόνο φτάναμε τα 75 voucher).
Δηλαδή η δομή παραπαίει;;; Ποιές ποιοτικές παροχές και ποιός  προγραμματισμός δράσεων παιδαγωγικού χαρακτήρα έγινε τον τελευταίο  χρόνο; Σας απασχολεί να υπάρχουν οι δομές για να υπάρχουν;;Το έργο τους ;;Ο σκοπός ίδρυσης τους εκπληρώνεται;;;
     Εάν πρέπει να αναφέρω μια πρόταση που να περιγράφει την κατάσταση των δομών που παραδώσαμε είναι ότι αναβαθμίστηκαν ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος του συνόλου και εξαλείφθηκε το αίσθημα ανασφάλειας και αδικίας στους πολίτες. Ελαχιστοποιήθηκαν τα κρούσματα από ‘επιθέσεις’ παραπονούμενων πολιτών-προφανώς και άλλαξε κουλτούρα η δομή!
Τώρα με υποστελεχωμένη  τη δομή, προσπαθούν δυο παιδαγωγοί, σε οχτώ ώρες με δυο βάρδιες να παλεύουν για ποιό έργο ;Έργο ‘ρουτίνας’; Όταν ένας παιδαγωγός δεν μπορεί να πάει στην δουλειά του, λόγω ανωτέρας βίας , τι γίνεται; Το ΚΔΑΠ λειτουργεί με έναν παιδαγωγό 8 ώρες;
Μήπως η παρουσία  ελεγκτικών  μηχανισμών ,αρμόδιων  ελεγκτικών αρχών ,& αρμόδιων υπηρεσιών  της περιφέρειας , οδηγήσει σε συμμόρφωση και ορθή λειτουργία της δομής;;
Βοήθεια στο Σπίτι.
Παραδώσαμε ποιοτικές παροχές στους ωφελουμένους με τις ακόλουθες ενέργειες:
Για πρώτη φορά διεκδικήσαμε μετά από 8 χρόνια ,κοινωνικό επιστήμονα με οκτάμηνη σύμβαση. Δεν νοείται η δομή να παράγει εποικοδομητικό έργο δίχως κοινωνικό επιστήμονα. Άλλωστε πάντα επανδρώναμε  αυτές τις θέσεις, με τα κοινωφελή προγράμματα. Κάθε χρόνο κάναμε  τον ορθό προγραμματισμό προσωπικού. Στο τέλος της θητείας μας, προεγκρίθηκε η θέση του κοινωνικού επιστήμονα ,έλαβα γραπτή ενημέρωση. Για ποιο λόγο δεν την προχωρήσατε ;Για ποιό λόγο η κοινωφελής δεν έχει κοινωνικό επιστήμονα, ενώ είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση; ;Κάνατε τις απαραίτητες ενέργειες για την επανέγκριση της θέσης στο ΑΣΕΠ(λόγω νέου Δ. Συμβουλίου της κοινωφελούς);Τι έκβαση είχαν οι ενέργειες σας;; Πέρασε ένας χρόνος!
Ούτε αυτό ήταν ,προφανώς ,στα καθήκοντα  &  ενδιαφέροντα της διοίκησης σας;; Κρίμα που δεν βοηθάμε το έργο της δομής και την ανεργία της περιοχής μας!
    Συνάψαμε σύμβαση με ιατρό, προκειμένου να εξυπηρετούνται ποιοτικά και αποτελεσματικά οι ωφελούμενοι. Τώρα,(κατά τους τελευταίους τρεις μήνες)ΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ενόψει  COVID,;; Είναι γνωστή  η στήριξη και η εξυπηρέτηση από τους δημόσιους φορείς. Δηλαδή ,προσπαθήσαμε να σώσουμε την δομή, να αναβαθμίσουμε τις παροχές στους ωφελουμένους και τώρα τί; Παραπαίει και αυτή η δομή;
      Όλοι γνωριζόμαστε πολύ καλά στον Δήμο μας. Αφήστε ή κάντε αναφορά στις δικαστικές αρχές σ΄ό,τι ‘ταιριάζει’ ή δεν ‘ταιριάζει’ με τη λογική σας. Διχάζετε τον  λαό και επιδεικνύετε κάτι το οποίο είναι αβάσιμο και υποκειμενικό. Θυμάστε την καταψήφιση του θέματος σας ,για διοικητικό έλεγχο, στο Δ.Συμβούλιο! Δεν είχατε επιχειρήματα και πάντα χρησιμοποιούσατε  την έκφραση “αυτό δεν συνάδει με τη λογική μου“ ,ενώ οφείλατε να γνωρίζετε την νομοθεσία, ‘κατηγορηθήκατε’ για υπέρβαση καθήκοντος! Οι συμπολίτες μας  όμως γνωρίζουν πολύ καλά τί είδους παροχές λαμβάνουν, τί μπορούν να εξυπηρετήσουν οι δομές στο μέτρο του δυνατού ,με το ‘Ν’ του νόμου ,ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ!
Συνοψίζοντας για την σημερινή εικόνα  της Κοινωφελούς:
     Μπράβο για την γενναία απόφαση να παραγραφούν τα ποσά οφειλής από την ΑΔΕΜ (Ν.3852/2010,ενοποίηση Δήμων- Καλλικράτης)περίπου, γύρω στις  62.000€,Κάθε χρόνο βάραινε την ‘πλάτη’ της κοινωφελούς. Επισήμανση: αναφέρετε  ανακρίβειες σχετικά με την όχληση των απλήρωτων επιχειρηματιών . Αποπληρώσαμε (2019)την εταιρεία ΧΧΧ- Τravel ,περίπου 7.300€.Στην δική σας θητεία ,καταβλήθηκε η β’ δόση ,-συμφωνία που είχαμε πραγματοποιήσει λόγω  έλλειψης χρημάτων- και ακόμη, αποπληρώσαμε έναν επιχειρηματία Μεθάνων ,υπάρχει ΧΕΠ-ένταλμα πληρωμής, γύρω στις 3.000€.Πολλά χρήματα για τα δεδομένα της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου μας(τα πρώτα  με δικαστικές αποφάσεις).
Όμως ,ενόψει οικονομικής & υγειονομικής κρίσης, με τί σθένος πήρατε την απόφαση να παραγράψετε τα δεδουλευμένα συμπολιτών μας;;; Για λάθη και εκκρεμότητες  του παρελθόντος, τελικά ζημιώνεται ο κάθε πολίτης! ΚΑΙ Ζημιώνεται οικονομικά!
    Παρεμπιπτόντως ,η πρόσκληση της θέσης ειδικού συνεργάτη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ .-με ΑΡ.Π.-308-,στις 11.07.2019,ήταν νομότυπη ,όπως προβλέπεται από τον Νόμο.Υπήρξε ενδιαφέρον από άλλους δυο λογιστές και υπέβαλαν τις προσφορές τους .Όμως  υπέβαλαν τις προσφορές,μετά την λήξη του διαγωνισμού (μετά τις 14:00) εκπρόθεσμα.Θυμάμαι  ότι διαχειρίστηκα την ένσταση ενδιαφερομένης(Αρ. 4- τόπος & χρόνος κατάθεσης προσφορών-καταληκτική ημερομηνία). Οπότε πάλι ανακρίβειες αναφέρετε!
Ακόμη και στην προκήρυξη διαγωνισμού για λογιστική υποστήριξη υπήρξε διαφάνεια και νομιμότητα ,ΟΧΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ στα μέτρα των ψηφοφόρων—αξιοκρατία !
Επικρατεί μια χαοτική κατάσταση σχετικά με την διοίκηση της κοινωφελούς.
Διορθώστε την χαοτική κατάσταση που επικρατεί στα γραφεία της κοινωφελούς!
Επανδρώστε το τηλεφωνικό κέντρο ώστε να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες των δομών – αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός ίδρυσής της!!Αναθέστε αρμοδιότητες σε καταρτισμένα άτομα ,ικανά να ανταπεξέλθουν στις διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωφελούς.
    Για όλη την παραπάνω  ενημέρωση δηλώνω υπεύθυνα ότι είναι ακριβής ,υπάρχουν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία είμαι διατεθειμένη να τα κοινοποιήσω σε όποιον και όποτε μου ζητηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν έχω πρόθεση να θίξω εργαζόμενους ,μελή και φορείς.
    Συνοψίζοντας, θέλω να επιστήσω την  προσοχή  σας, στο ζήτημα των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών της Κοινωφελούς. Βασική προτεραιότητα μας ,ας γίνει η  ποιότητα των παροχών που ούτως ή άλλως  δικαιούνται οι συμπολίτες μας. Καθοριστικής σημασίας ,τέλος ,θα ήταν να υπάρχει, άμεση αποτελεσματικότητα και πλήρης διαφάνεια στον τρόπο άσκησης του διοικητικού έργου.
                                                                                                                                            Μετά τιμής,
                                                                                                       Η τέως πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ .
       .