Κυ. Ιούν 16th, 2019

Τι απάντησε η υπουργός Τουρισμού στην Ελ. Σταματάκη για τα Λουτρά των Μεθάνων

Η απάντηση της υπουργού Τουρισμού στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Ελένη Σταματάκη έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12
Τ.Κ. 105 57 – Αθήνα
Τηλ.:
210 3736306
FAX :
210 3229558
Email:
koinovouleytikos@mintour.gr
Αθήνα, 09.04.2019
Α.Π. Τ.Κ.Ε. : 441
Προς: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Κοιν.: Βουλευτή κ. Ελένη Σταματάκη
Θέμα: «Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων ( ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) αιτείται με επιστολή του, άμεση
αναγνώριση, πιστοποίηση και λειτουργία των Ιαματικών Πηγών Μεθάνων των Ιαματικών
Πηγών Μεθάνων».
Σχετ.: Η με Α.Π. 1034/04.05.2019 Αναφορά.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η
Βουλευτής κ. Ελένη Σταματάκη, σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης
των φυσικών πόρων Αγ. Νικολάου και Αγ. Αναργύρων Μεθάνων ως ιαματικών, η αρμόδια
Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) του Υπουργείου Τουρισμού
γνωμοδότησε θετικά για την αναγνώριση τους και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ήδη
υπογραφεί και βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι φορέας διαχείρισης των ιαματικών πηγών Αγ. Νικολάου και
Αγ. Αναργύρων Μεθάνων είναι η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού
για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και
ασφαλή πολυνησιακό προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη 365 ημέρες το χρόνο, ο οποίος
προσφέρει μοναδικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε εσωτερικό προορισμό.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω των οποίων θα προσφέρονται στον ταξιδιώτη
αυθεντικές, βιωματικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε σημείο της χώρας. Ο
σχεδιασμός και η πολιτική που ακολουθούνται έχει ως στόχο την ανάδειξη της χώρας σε
προορισμό ειδικού ενδιαφέροντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προβάλλοντας τις
δυνατότητες που έχει ο επισκέπτης να απολαμβάνει μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων που
καθιστούν την εμπειρία μου μοναδική και που την διαφοροποιούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα
και τις ανάγκες του.
Η Υπουργός Τουρισμού
Ακριβές Αντίγραφο
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Έλενα Κουντουρά
Βασίλειος Λεβαντίδης
Προϊστάμενος Τμήματος

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: «Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων αιτείται με επιστολή του, άμεση αναγνώριση, πιστοποίηση και λειτουργία των Ιαματικών Πηγών Μεθάνων»

Η βουλεύτρια Α΄ Πειραιά και Νήσων κ. Ελένη Σταματάκη καταθέτει προς την κ. Υπουργό Τουρισμού ως αναφορά την επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων κ. Σάββα Αθανασίου, στην οποία αναφέρεται ότι τα τρία κρατικά κτίρια, τα οποία λειτουργούσαν ως μονάδες ιαματικού τουρισμού έως και το 2016, είναι κλειστά από διετίας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται μια σημαντική αναπτυξιακή δυνατότητα της περιοχής.

Στην από 19/04/2018 απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού στην ερώτηση αρ. πρωτ. 4806/28-03-2018, αναφέρει ότι «η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, εξετάζοντας τους υποβληθέντες φακέλους, αποφάσισε την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και την εξέταση αυτών από την Επιτροπή, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης των φυσικών πόρων ως ιαματικών πηγών». Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία αναγνώρισης.

Βάσει των προαναφερθέντων, επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2019

Η καταθέτουσα Βουλεύτρια

Σταματάκη Ελένη